Torsdagen den 16 juni 2022

2022-06-21 08:43

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Ånge kommun, kommunstyrelsen
DiarieNr: 22NHU153-7
Rubrik: Protokoll Beslut om upprättande av Filmfond i Västernorrland, Ånge kommun

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Näringsdepartementet
DiarieNr: 22NHU327-1
Rubrik: Regeringsbeslut Myndigheter och organisationer som ska vara företrädda i övervakningskommittén för Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021-2027

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU326-1
Rubrik: Utlysning att söka stöd för förberedande projekt för att ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling – Förberedelseprojekt för Regionalfondens satsning på Hållbar urban utveckling

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3746-6
Rubrik: Rapport Nationell utvärdering - bröstcancerscreening med mammografi

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3746-7
Rubrik: Bilaga Indikatorer screening för bröstcancer med mammografi

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelen
DiarieNr: 21HSN3746-8
Rubrik: Bilaga Enkäter - Nationell utvärdering - bröstcancerscreening med mammografi

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21HSN3746-5
Rubrik: Följebrev Rapport Utvärdering av screening bröstcancer

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nämnden för prövning av oredlighet i forskning - Npof
DiarieNr: 22RS7366-2
Rubrik: Årlig rapport om oredlighet i forskning och avvikelser från god forskningssed 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nämnden för prövning av oredlighet i forskning - Npof
DiarieNr: 22RS7366-1
Rubrik: Följebrev Årlig rapport oredlighet i forskning och avvikelser från god forskningssed 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS1253-15
Rubrik: Delredovisning överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, redovisning senast 2022-09-30

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 22RS1253-14
Rubrik: Följebrev Delredovisning överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022


Tillbaka till toppen