Torsdagen den 17 november 2022

2022-11-18 16:26

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22NHU633-1
Rubrik: Samfinansiering cykel och trafiksäkerhetsåtgärder

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN3397-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2573-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1030-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2892-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Livsmedelsverket
DiarieNr: 22RS12924-1
Rubrik: Begäran om uppgifter på kontaktperson inför kartläggning om matsvinn


Tillbaka till toppen