Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 18 februari 2021

2021-02-19 16:29

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen, Finansdepartementet
DiarieNr: 20NHU727-25
Rubrik: Regeringsbeslut för kännedom, Regleringsbrev Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 länsstyrelserna

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 20NHU727-24
Rubrik: Följebrev, Regeringsbeslut för kännedom, Regleringsbrev Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 länsstyrelserna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norrlandsförbundet
DiarieNr: 21RS2078-2
Rubrik: Inbjudan till Öppen nominering till Norrlandsförbundet styrelse, länsgrupper och valberedning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norrlandsförbundet
DiarieNr: 21RS2078-1
Rubrik: Följebrev, Inbjudan till Öppen nominering till Norrlandsförbundet styrelse, länsgrupper och valberedning

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Västerbotten
DiarieNr: 21RS2045-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90317697

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN643-1
Rubrik: Bestridande av faktura 461439426

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN344-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN207-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, gynkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN853-4
Rubrik: Underrättelse om möjlighet till yttrande över förslag till beslut, Hälsocentralen Ankaret

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN641-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, Hälsocentralen Liden journalhandlingar kardiologen och ambulansen Sundsvall