Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 18 november 2021

2021-11-19 09:05

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för ekonomi och styrning
DiarieNr: 21RS12927-2
Rubrik: Bilaga Inbjudan till webbinarium för fullmäktiges presidium - Fullmäktigeberedningar och medborgardialog

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner Avdelningen för ekonomi och styrning
DiarieNr: 21RS12927-1
Rubrik: Inbjudan till webbinarium för fullmäktiges presidium

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling RTL
DiarieNr: 21NHU619-3
Rubrik: Bilaga till regeringsbeslut N2020/02875 Bemyndigande att lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelse för programperiod 2021-2027 till Europa kommissionen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling RTL
DiarieNr: 21NHU619-2
Rubrik: Regeringsbeslut N2020/02875 Bemyndigande att lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelse för programperioden 2021-2027 till Europeiska kommissionen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling RTL
DiarieNr: 21NHU619-1
Rubrik: Följebrev regeringsbeslut N2020/02875 Bemyndigande att lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelse för programperiod 2021-2027 till Europa kommissionen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet, Statens Inköpscentral
DiarieNr: 21RS11148-4
Rubrik: Påminnelse Inbjudan att lämna bekräftelse för att bli avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Programvaror och tjänster- Programvarulösningar

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: SFRF Norra Sveriges distrikt
DiarieNr: 21NHU436-3
Rubrik: Beslut i ansökan om stöd till projektet SFRF Norra Sveriges distrikts 50 års firande

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS12889-2
Rubrik: Regeringsbeslut B I:1 Avtal mellan Europeiska Kommissionen och Valneva Austria GmbH

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS12889-1
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Avtal mellan Europeiska Kommissionen och Valneva Austria GmbH

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Skogsnästeatern
DiarieNr: 21NHU464-4
Rubrik: Rekvisition för beslutat stöd till projektet Jul-kärvar - Scener före jul

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förbundet SANE
DiarieNr: 21RS12887-2
Rubrik: Information om sjukdomen PANS

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förbundet SANE
DiarieNr: 21RS12887-3
Rubrik: Rapport Suicidalitet och självskadebeteende PANS, rapport av SANE

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Förbundet SANE
DiarieNr: 21RS12887-4
Rubrik: Artikel Covid-19 och PANS