Torsdagen den 2 juni 2022

2022-06-03 13:59

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS6803-1
Rubrik: Omprövning ersättning för mervärdesskatt 2019

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Skatteverket
DiarieNr: 22RS6803-2
Rubrik: Underlag för omprövning ersättning för mervärdesskatt 2019 Region Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22HSN2110-1
Rubrik: Information Förslag för en förbättrad cancerrehabilitering

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: DHR Sundsvall-Timråavdelningen
DiarieNr: 22HSN2103-1
Rubrik: Skrivelse om problematiken kring sjukresa endast från bokföringsadress, önskan om svar åter.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2105-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om patientjournal, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3440-18
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2104-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kärlkirurgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4315-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, lungkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN3028-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Matfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1837-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1969-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1969-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2102-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2101-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå (Örnsköldsvik)


Tillbaka till toppen