Torsdagen den 2 mars 2023

2023-03-06 14:17

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Samordningsförbundet Sundsvall
DiarieNr: 23RUN20-2
Rubrik: Protokoll §§ 23-36 Samordningsförbundet Sundsvall 2023-02-21

Diarium: Revision
Från/till/part: Samordningsförbundet Sundsvall
DiarieNr: 23REV2-2
Rubrik: Protokoll §§ 23-36 Samordningsförbundet Sundsvall 2023-02-21

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1057-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019339

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 23HSN1039-2
Rubrik: Begäran om redovisning av strålskyddsbokslut 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Strålsäkerhetsmyndigheten
DiarieNr: 23HSN1039-1
Rubrik: Följebrev till begäran om redovisning av strålskyddsbokslut 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23RS2331-1
Rubrik: Bestridande av faktura 60074360

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E.ON Kundsupport AB
DiarieNr: 23RS2335-1
Rubrik: Information om kontroll av mätanläggning, anläggningsID: 735999114009917002, Storgatan 70A, Sollefteå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Skåne
DiarieNr: 23RS2333-2
Rubrik: Missiv till enkät om Jämställda arbetsvillkor, svar senast 2023-04-05

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Skåne
DiarieNr: 23RS2333-3
Rubrik: Enkät om Jämställda arbetsvillkor, svar senast 2023-04-05

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Skåne
DiarieNr: 23RS2333-1
Rubrik: Följebrev till enkät om Jämställda arbetsvillkor, svar senast 2023-04-05

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1040-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11019287

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2814-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken närvården Härnösand


Tillbaka till toppen