Torsdagen den 21 juli 2022

2022-07-22 09:24

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 22RS7918-2
Rubrik: Regeringsbeslut I:1 Rättelse uppdrag till Läkemedelsverket att påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap utlämning av läkemedel från apotek

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN551-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2619-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4155-4
Rubrik: Påminnelse vid beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall


Tillbaka till toppen