Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 22 april 2021

2021-04-26 09:41

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12911-9
Rubrik: Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12911-8
Rubrik: Följebrev Regeringsbeslut Utbetalning av medel till regionerna enligt överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3825-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12882-8
Rubrik: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12882-7
Rubrik: Följebrev Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Polismyndigheten Region Nord
DiarieNr: 21HSN1501-1
Rubrik: Begäran om journalanteckningar Kirurgen Örnsköldsvik

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Nationella stödfunktionen, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
DiarieNr: 21RS5181-1
Rubrik: Remiss Nationell modell för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom, synpunkter senast 2021-06-22

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1024-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS5157-4
Rubrik: Del 1 - Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS5157-3
Rubrik: Del 2 Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS5157-2
Rubrik: Remissinstanser Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa- och sjukvård
DiarieNr: 21RS5157-1
Rubrik: Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19), remissvar senast 2021-08-20