Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 23 december 2021

2021-12-30 09:33

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21RS14885-3
Rubrik: Meddelande 23/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Läkemedelsförmånerna 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, SKR
DiarieNr: 21RS14885-2
Rubrik: Följebrev Meddelande 23/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Läkemedelsförmånerna 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 20RS12911-28
Rubrik: Följebrev till regeringsbeslut Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet
DiarieNr: 20RS12911-29
Rubrik: Regeringsbeslut; Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14896-2
Rubrik: Meddelande från styrelsen nr 28/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om Äldre - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14896-1
Rubrik: Följebrev till meddelande 28/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om Äldre - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14884-3
Rubrik: Meddelande från styrelsen nr 27/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14884-2
Rubrik: Följebrev till meddelande 27/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14887-3
Rubrik: Meddelande från styrelsen nr 26/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om vaccinering mot covid-19, 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14887-2
Rubrik: Följebrev till meddelande 26/2021 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om vaccinering mot covid-19, 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14895-2
Rubrik: Meddelande 25/2021 – Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14895-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 25/2021 – Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14894-2
Rubrik: Meddelande 24/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14894-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 24/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14892-2
Rubrik: Meddelande 22/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner
DiarieNr: 21RS14892-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 22/2021 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS14888-1
Rubrik: Regeringsbeslut I:37 Uppdrag åt Folkhälsomyndigheten att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS12911-27
Rubrik: Regeringsbeslut I:27 Regeringsbeslut Uppdrag till Kammarkollegiet Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS14886-1
Rubrik: Regeringsbeslut Uppdrag åt Socialstyrelsen om statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS14884-1
Rubrik: Regeringsbeslut I:34 Uppdrag åt Folkhälsomyndigheten angående stöd till genomförande av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS14877-1
Rubrik: Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14873-2
Rubrik: Erbjudande om avstämningsmöte avseende den nationella Väntetidsdatabasen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS14873-1
Rubrik: Följebrev Erbjudande om avstämningsmöte avseende den nationella Väntetidsdatabasen

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-5
Rubrik: Regeringsbeslut II 4 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:24 Biogasstöd inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Kammarkollegiet
DiarieNr: 20RS54-12
Rubrik: Bekräftelse och tack för rapporterad redovisning angående statsbidrag avseende ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra-, hälso- och förlossningsvården

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Näringsdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-4
Rubrik: Regeringsbeslut I 2 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tillväxtverket

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 21NHU672-6
Rubrik: Regeringsbeslut II 3 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:23 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård