Torsdagen den 23 februari 2023

2023-02-28 07:58

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 22HSN2088-5
Rubrik: Återrapport om arbetet med familjecentral i Bredsand, protokollsutdrag Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2023-02-14, § 6

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sundsvalls kommun
DiarieNr: 22HSN2088-4
Rubrik: Beslutsexpediering plan- och utvecklingsutskottet 2023-02-14 § 6, Återrapport om arbetet med familjecentral i Bredsand

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sweco Sverige AB
DiarieNr: 23RS2077-1
Rubrik: Enkätundersökning om hälsoundersökningar till asylsökande och andra migranter

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Föreningen Näringslivsarkiv i Norrland, NIN
DiarieNr: 22RUN304-6
Rubrik: Rekvisition av statsbidrag inom kultursamverkansmodellen 2023

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Graninge framtidsgrupp
DiarieNr: 23RUN203-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet - Friluftsvecka i Graninge

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Ångermanlands Tingsrätt
DiarieNr: 23RS2070-1
Rubrik: Underrättelse om konkursgäldenär


Tillbaka till toppen