Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 23 september 2021

2021-09-24 09:35

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Skåne
DiarieNr: 21RS10924-2
Rubrik: Missiv Remiss Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Skåne
DiarieNr: 21RS10924-1
Rubrik: Följebrev Remissutskick: Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022–2040

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 21HSN3178-1
Rubrik: Fråga till LARO-mottagningen angående hur man hanterar patienter med skyddad identitet

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försäkringskassan
DiarieNr: 21RS2196-8
Rubrik: Beslut Ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin augusti 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Skogsnästeatern
DiarieNr: 21NHU48-4
Rubrik: Slutredovisning projekt Grundstötning i paradiset

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Folkbildning Mittnorrland
DiarieNr: 21NHU351-3
Rubrik: Verksamhetsplan 2022 Folkbildning Mittnorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS10901-2
Rubrik: Meddelande 15/2021 från styrelsen – Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS10901-1
Rubrik: Följebrev Meddelande 15/2021 från styrelsen – Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av blodstamceller 2022-2024

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 21RS10435-5
Rubrik: Påminnelse Inbjudan remisskonferens ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet” DS 2021:27

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21NHU458-2
Rubrik: Påminnelse Enkät: Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2020

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
DiarieNr: 21NHU521-5
Rubrik: Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden §152 Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 21NHU521-4
Rubrik: Följebrev Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden §152 Finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB verksamhetsåret 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges kommuner och regioner, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
DiarieNr: 21RS10643-2
Rubrik: Påminnelse Enkät: Uppföljning av feriejobb/feriepraktik 2021