Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 25 mars

2021-03-29 15:49

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1197-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS3937-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1047-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1193-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN171-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 17HSN1994-6
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1192-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1191-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN727-8
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3674-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN225-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SMHI
DiarieNr: 21RS3918-4
Rubrik: Nationell vägledning för vädervarningar 2021 - Samhällsaktörernas arbete

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SMHI
DiarieNr: 21RS3918-3
Rubrik: Viktig information för samhällsaktörer om notifieringar för vädervarningar från april 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SMHI
DiarieNr: 21RS3918-2
Rubrik: Följebrev - Viktig information till samhällsaktörer inför övergången till ett förnyat vädervarningssystem

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SMHI/Swedish Meteorological and Hydrological Institute
DiarieNr: 21RS3918-1
Rubrik: Följemail till Viktig information från SMHI om förnyade vädervarningar

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet
DiarieNr: 21RS3904-2
Rubrik: Missiv remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, sista svarsdag 2021-06-25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet
DiarieNr: 21RS3904-3
Rubrik: Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, sista svarsdag 2021-06-25

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet
DiarieNr: 21RS3904-1
Rubrik: Följebrev remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, sista svarsdag 2021-06-25