Torsdagen den 27 april 2023

2023-05-02 08:19

Diarium: Revision
Från/till/part: Din Tur Kollektivtrafikmyndighetens revisorer
DiarieNr: 23REV42-3
Rubrik: Samverkansavtal med Kollektivtrafikmyndighetens revisorer avseende sakkunnigstöd för revision

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen
DiarieNr: 23RS86-4
Rubrik: Protokoll §§ 59-73 Norra sjukvårdsregionförbundet Beredningsgruppen 2023-04-12

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Region Norrbotten
DiarieNr: 23RS4466-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90361243

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 23HSN837-5
Rubrik: Beslut för ansökan om Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Diarium: Regionala utvecklingsnämnden
Från/till/part: Ostkustbanan 2015 AB
DiarieNr: 23RUN17-15
Rubrik: Kallelse till årsstämman Ostkustbanan 2015 AB, 2023-05-12.

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1405-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1065-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN1266-3
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, BB Sundsvall, kurator Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2024-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kardiologen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2024-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2023-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, barnkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr:23HSN2023-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Centrum hälsocentral

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-7
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgen Härnösand

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, geriatrisk/rehabiliteringsavdelning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, fysioterapi/rehabiliteringsavdelning Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 23HSN2020-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN539-7
Rubrik: Beslut vid ansökan om införande av sprututbytesverksamhet i Region Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 23HSN2009-1
Rubrik: EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning och rådsrekommendation om antibiotikaresistens.


Tillbaka till toppen