Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 27 maj 2021

2021-05-28 15:58

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Ångermanlands Hemslöjdsförbund förening
DiarieNr: 21NHU312-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsbidrag 2022, Ångermanlands hemslöjdsförbund förening

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Örnsköldsviks kommun Samhällsbyggnadsnämnden
DiarieNr: 21RS6827-2
Rubrik: Delegationsbeslut Beslut om bygglov och startbesked Sjukhuset 1 Tillbyggnad med entré, vindfång

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6817-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6816-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6815-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6814-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6813-1
Rubrik:[Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS6812-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Ljunga Idrottsförening
DiarieNr: 21NHU167-14
Rubrik: Ansökan projektstöd friluftsliv, projektet Bubblebolls

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: DHR Västernorrlands distrikt
DiarieNr: 21RS6797-2
Rubrik: Ansökan om organisationsstöd Regionala funktionshindersorganisationer, DHR Västernorrland

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Medelpads Hemslöjd Ideell Förening
DiarieNr: 21NHU307-1
Rubrik: Ansökan om regionalt verksamhetsbidrag 2022, Medelpads Hemslöjd Ideell Förening

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: S-Kvinnor Västernorrland
DiarieNr: 21NHU306-1
Rubrik: Ansökan organisationsbidrag för kvinnoorganisationer 2022, S-kvinnor Västernorrland

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: SRF Västernorrland
DiarieNr: 21RS6793-1
Rubrik: Ansökan om organisationsstöd Regionala funktionshindersorganisationer, SRF Västernorrland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2430-3
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN727-5
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part:[Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1531-14
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3089-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1921-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1921-1
Rubrik: [Skyddat]