Torsdagen den 28 april 2022

2022-04-29 15:58

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22HSN910-7
Rubrik: Rättelse av tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Öviks Tennisklubb
DiarieNr: 22NHU243-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre - Öviks Tennisklubb

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Studiefrämjandet Mitt
DiarieNr: 22NHU242-1
Rubrik: Ansökan om stöd för ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre - Studiefrämjandet Mitt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sophiahemmet, Kvalitetsavdelningen
DiarieNr: 22NHU178-2
Rubrik: Påminnelse enkät Bedömning av leverantörers kvalitets- och miljöarbete

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sveriges Kommuner och Regioner
DiarieNr: 22RS1253-10
Rubrik: Rättelse av tilläggsöverenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 22RS5170-1
Rubrik: Nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas - för jämlik vård och ett bra bemötande

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22NHU130-4
Rubrik: Redovisning mobilitetsstöd kulturutbyte och fortbildning i utlandet, Berlin, Tyskland

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN176-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1583-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1584-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, käkkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1573-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen/ortopedkliniken Sollefteå

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22RS5141-2
Rubrik: Sammanställning av beslutade trafikplikter avseende flygtrafik 2023-2027

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 22RS5141-3
Rubrik: Upphandling av flygtrafik från oktober 2023 – utredning inför beslut om allmän trafikplikt


Tillbaka till toppen