Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 29 april 2021

2021-04-30 08:12

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsförsäkringar AB
DiarieNr: 21RS5476-1
Rubrik: Information om förestående fusion Länsförsäkringar AB

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1495-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS5490-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN945-2
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1607-1
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3447-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN1556-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3674-4
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 17HSN2143-17
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3033-8
Rubrik: [Skyddat]

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21NHU125-5
Rubrik: Beslut Statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
9.1-7058/2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 21RS5137-2
Rubrik: Påminnelse om att slutföra ansökan om Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 hos Socialstyrelsen