Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 30 september 2021

2021-10-04 09:06

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Geodatasamverkan, Lantmäteriet
DiarieNr: 21NHU539-1
Rubrik: Meddelande om höjning av årsavgiften för Geodatasamverkan 2022

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Jämtland-Härjedalen
DiarieNr: 21NHU538-2
Rubrik: Missiv samt sändlista - remiss, Regional transportplan för Jämtlands län 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Jämtland-Härjedalen
DiarieNr: 21NHU538-3
Rubrik: Remiss, Regional transportplan för Jämtlands län 2022-2033

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Region Jämtland Härjedalen
DiarieNr: 21NHU538-1
Rubrik: Följebrev, Remiss, Regional transportplan för Jämtlands län 2022-2033

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen
DiarieNr: 21RS11069-1
Rubrik: Meddelande om bygglov - skylt/ljusanordning på fastigheten Lärkan 21