Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 4 februari 2021

2021-02-16 16:21

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU85-2
Rubrik: Enkät om konstnärspolitiska perspektiv 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kulturrådet
DiarieNr: 21NHU85-1
Rubrik: Följebrev till enkät om konstnärspolitiska perspektiv 2021

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 20NHU494-8
Rubrik: Trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun - färdtjänst och riksfärdtjänst

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 20NHU494-7
Rubrik: Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-01-25 Sundsvalls kommuns trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-01-25

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 20NHU494-9
Rubrik: Fastställt trafikförsörjningsprogram för Sundsvalls kommun - färdtjänst och riksfärdtjänst

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsen
DiarieNr: 20NHU494-6
Rubrik: Följebrev till beslutsexpediering kommunfullmäktige 2021-01-25 Sundsvalls kommuns trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
DiarieNr: 20RS3714-3
Rubrik: Regeringsbeslut, Framställning om förlängd tid för uppdraget att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN442-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN442-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN442-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Matfors

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3587-5
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, ortoped/handkirurg Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN344-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, avdelning 15 Sollefteå sjukhus

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3302-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3241-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN593-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - invaliditetsintyg, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN808-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial - komplettering, kirurgkliniken Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN433-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018062

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1295-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90316932

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1295-2
Rubrik: Bestridande av faktura 90316934

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21RS1296-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90315953

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Polismyndigheten Polisregion Norr
DiarieNr: 21RS1299-1
Rubrik: Polisanmälan 5000-K120898-21, Viltolycka älg, fordon SFS192

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Svenska Röda Korset
DiarieNr: 20NHU341-4
Rubrik: Rekvisition för beslutat organisationsstöd 2021, Svenska Röda Korset