Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 4 november 2021

2021-11-08 11:23

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS12238-2
Rubrik: Missiv remiss Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård SOU 2021:78, remissvar senast 2022-02-04

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet
DiarieNr: 21RS12238-3
Rubrik: Remiss Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård SOU 2021:78

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Statistiska Centralbyrån (SCB)
DiarieNr: 21RS12219-1
Rubrik: Enkät, Framtidens kompetensbehov och mjukvaruutveckling i offentlig sektor

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för analys
DiarieNr: 21HSN3746-1
Rubrik: Enkät Nationell utvärdering screeningprogrammet för bröstcancer, screening med mammografi, svar senast 2021-11-30.