Torsdagen den 5 maj 2022

2022-05-06 11:30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Regeringen Infrastrukturdepartementet
DiarieNr: 22NHU256-1
Rubrik: Regeringsbeslut Uppdrag åt Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Trafikverket genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regionalt Cancercentrum Norr
DiarieNr: 21RS12830-14
Rubrik: Information om Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1710-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018677

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1652-20
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 18HSN1652-19
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1709-1
Rubrik: Enskildas klagomål, begäran om yttrande, tandakuten folktandvården Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Big Consulting
DiarieNr: 22HSN1707-1
Rubrik: Erbjudande om bemanning inför sommaren 2022

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Luleå kommun
DiarieNr: 22HSN1706-1
Rubrik: Enkät om utbildningsbehov tandsköterskor

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Tillväxtverket
DiarieNr: 22NHU170-4
Rubrik: Presentation från kickoff för EU:s regionalfond 2021–2027, Norra Mellansverige


Tillbaka till toppen