Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 5 november 2020

2020-11-06 13:46

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU643-2
Rubrik: Förberedelser inför revidering av nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU643-3
Rubrik: Bilaga till Förberedelser inför revidering av nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur - Mall nya kandidater till länstransportplan

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 20NHU643-1
Rubrik: Följebrev Förberedelser inför revidering av nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3256-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017886

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3254-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017852

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11478-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031213409

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11468-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031246706

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11467-1
Rubrik: Bestridande av faktura 9031226401

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11466-1
Rubrik: Bestridande av faktura 90312947

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20RS11465-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11284100

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3257-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Nacksta

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3255-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Timrå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2339-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3253-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3252-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ögonkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 17HSN217-11
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, Hälsocentralen Gilleberget

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1965-4
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN1531-11
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, handkirurgiska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3251-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3251-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN3136-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, Hälsocentralen Centrum

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN3052-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, kardiologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Avdelning nord
DiarieNr: 20HSN2831-4
Rubrik: Bekräftelse på lex Maria anmälan, ortopedkliniken Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
DiarieNr: 20RS6016-15
Rubrik: Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19 - information om beviljade med

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
DiarieNr: 20RS11406-1
Rubrik: Enkät om att tillgängliggöra naloxon