Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 7 oktober 2021

2021-10-13 11:31

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Stockholm & Sametinget
DiarieNr: 21RS11282-2
Rubrik: Enkät om regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Stockholm & Sametinget
DiarieNr: 21RS11282-1
Rubrik: Följebrev Enkät om arbete arbete med nationella minoriteters rättigheter 2021

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS11269-2
Rubrik: Missiv till remiss av slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS11269-3
Rubrik: Remiss av slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialdepartementet, enheten för folkhälsa och sjukvård
DiarieNr: 21RS11269-1
Rubrik: Följebrev till remiss av slutrapport Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Socialstyrelsen
DiarieNr: 21RS10953-4
Rubrik: Rättelse av text på rubrik i mall för insamling av epidemiologiska uppgifter om karies hos barn och ungdomar avseende år 2020