Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 8 juli 2021

2021-07-12 09:02

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Trafikverket
DiarieNr: 21NHU381-3
Rubrik: Synpunkter inför kompletterande analys av modellen med beredskapsflygplatser utifrån bl.a. pandemin

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Jönköpings län, Länssjukhuset Ryhov
DiarieNr: 21HSN2443-2
Rubrik: Information om Pioneers Young, en social plattform för personer mellan 13 och 30 med typ 1-diabetes

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Region Jönköpings län, Länssjukhuset Ryhov
DiarieNr: 21HSN2443-1
Rubrik: Följebrev Information om Pioneers Young, en social plattform för personer mellan 13 och 30 med typ 1-diabetes

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Försvarsmakten Norra Militärregionen
DiarieNr: 21RS8109-1
Rubrik: Kallelse till planeringskonferens för Krigsförbandsövning/RiksHvch Insatsökning 2022