Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Torsdagen den 8 oktober 2020

2020-10-09 14:52

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS10522-2
Rubrik: Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringskansliet, Socialdepartementet
DiarieNr: 20RS10522-1
Rubrik: Missiv, Remiss - Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2865-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11017826

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2862-1
Rubrik: Bestridande av faktura 836741242

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2080-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, fysioterapimottagningen Sundsvall

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen västernorrland
DiarieNr: 20RS10513-2
Rubrik: Bilaga till begäran om aktuella uppgifter om revisor för Samstiftelse nr 7 - Ändringsanmälan stiftelseregistret

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Länsstyrelsen Västernorrland
DiarieNr: 20RS10513-1
Rubrik: Påminnelse i begäran om aktuella uppgifter om revisor för Samstiftelse nr 7

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1894-6
Rubrik: Kompletteringsbegäran vid tillsynsärende avd. 16 kardiologen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 19HSN3176-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken och rehab kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2852-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1473-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2848-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2091-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, intensivvårdsavdelningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2846-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN1802-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, anestesikliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2845-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2844-4
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, röntgenavdelningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2844-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2844-2
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, akutmottagningen Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2844-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kvinnokliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2064-6
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, psykiatriska kliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN2064-5
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, gynmottagningen Sundsvall