Torsdagen den 8 september 2022

2022-09-13 15:47

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret, Gatuavdelningen
DiarieNr: 22NHU467-1
Rubrik: Inbjudan till nätverk för Mobility Management, MM-nätverk i Västernorrland, svar senast 2022-09-30

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Bottenhavets vattendistrikt
DiarieNr: 20NHU638-12
Rubrik: Rättad version av Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Bottenhavets vattendistrikt

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Vattenmyndigheten Bottenhavet
DiarieNr: 20NHU638-11
Rubrik: Följebrev Rättad version av åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Bottenhavets vattendistrikt

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS10178-2
Rubrik: Remiss Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: E-hälsomyndigheten
DiarieNr: 22RS10178-1
Rubrik: Följebrev remiss Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, remissvar senast 2022-10-11

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Finansdepartementet
DiarieNr: 22RS10173-2
Rubrik: Regeringsbeslut Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Regeringen, Finansdepartementet
DiarieNr: 22RS10173-1
Rubrik: Följebrev, Regeringsbeslut Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sametinget
DiarieNr: 22RS3885-4
Rubrik: Blankett Ansökan om överföring av statsbidrag för arbetet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Diarium: Regionstyrelsen
Från/till/part: Sametinget
DiarieNr: 22RS3885-3
Rubrik: Information om ansökan om överföring av statsbidrag nationella minoriteter och minoritetsspråk, ansökan senast 2022-11-10

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Din Tur
DiarieNr: 22NHU16-32
Rubrik: Din Tur byter telefonväxel och telefonnummer i regionen.

Diarium: Nämnden för hållbar utveckling
Från/till/part: Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Din Tur
DiarieNr: 22NHU16-31
Rubrik: Följebrev till Din Tur byter telefonnummer.


Tillbaka till toppen