Torsdagen den 9 juni 2022

2022-06-10 08:33

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Miljökontoret
DiarieNr: 22HSN1927-4
Rubrik: Beslut med anledning av anmälan om avhjälpandeåtgärd inom fastighet Sjukhuset 1, sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem i rörsystem, tandvårdsklinik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: Sundsvalls kommun, Miljökontoret
DiarieNr: 22HSN1927-3
Rubrik: Följebrev Beslut med anledning av anmälan om avhjälpandeåtgärd inom fastighet Sjukhuset 1, sanering av kvicksilverkontaminerat rörsystem i rörsystem, tandvårdsklinik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2178-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018711

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2175-1
Rubrik: Bestridande av faktura 11018712

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN1853-2
Rubrik: Påminnelse på beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 21HSN4243-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, kirurgkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2172-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, folktandvården Sollefteå

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2171-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, medicinkliniken Örnsköldsvik

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 20HSN3683-3
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, urologkliniken Sundsvall

Diarium: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Från/till/part: [Skyddat]
DiarieNr: 22HSN2170-1
Rubrik: Beställning av utredningsmaterial, ortopedkliniken Sollefteå


Tillbaka till toppen