Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden är driftsansvarig för den specialiserade vården samt regionens primärvård och tandvård och har ett samordningsansvar för regionens folkhälsoinsatser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare.

Ordförande är Lena Asplund (M)

Driftansvar för den specialiserade vården samt primärvård och tandvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden är driftsansvarig för den specialiserade vården samt regionens primärvård och tandvård.

Nämnden ansvarar för de uppgifter som regionens enligt lagar och förordningar har i egenskap av vårdgivare.

Nämnden fullgör regionens uppgifter inom:

  • lag om psykiatrisk tvångsvård 
  • lag om rättspsykiatrisk vård 
  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Folkhälsoinsatser

Nämnden har ett samordningsansvar för de folkhälsoinsatser som bedrivs inom hälso- och sjukvården och för de insatser som görs i samverkan med andra aktörer, exempelvis länets kommuner och ideella organisationer.

Arbetsutskott

Inom Hälso- och sjukvårdsnämnden finns två arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare vardera. Arbetsutskotten bereder ärenden som sedan ska avgöras av nämnden i dess helhet.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Politisk organisation - förtroendemannaregister