Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av all regionens verksamhet och bereder alla ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet och har ägaransvar och uppsikt över regionens bolag.

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare i regionen, och har genom det ett övergripande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Styrelsen har 17 ledamöter och 17 ersättare och sammanträder i regel en gång i månaden.

Regionsråd och Regionstyrelsens ordförande: Glenn Nordlund (S)

Vice Ordförande: Sara Nylund (S)

Andre Vice Ordförande: Jonny Lundin (C)

På sidan "Politisk organisation" kan du klicka på Regionstyrelsen och se vilka politiker som är ledamöter och ersättare.

Politisk organisation - förtroendemannaregister