Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Finansutskott

Inom regionstyrelsen finns ett finansutskott som har en samordnande roll i de ärenden som bereds av regionstyrelsen för beslut av regionfullmäktige.

Dit hör bland annat delårsrapporter, årsredovisning, budget och landstingsplan.

Finansutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ansvaret för att styrelsens uppsiktsplikt gentemot nämnder, kommunalförbund och landstingets hel- och delägda bolag fungerar ligger på finansutskottet

Utskottet ska också bereda styrelsens yttrande över ärenden som ska avgöras av regionfullmäktige och som beretts av annan nämnd.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som sitter i Finansutskottet.

Politisk organisation - förtroendemannaregister