Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisorer

Region Västernorrlands revisorer har till uppgift att granska regionens verksamhet.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för regionens företag samt av regionfullmäktige fastställt reglemente.

Region Västernorrlands revisorer består av nio ledamöter. I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som har uppdrag som revisorer. 

I granskningsarbetet biträds revisorerna av sakkunniga.

Politisk organisation - förtroendemannaregister 

Revision i Region Västernorrland