Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisorer

Landstingets revisorer har till uppgift att granska landstingets verksamhet.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för landstingets företag samt av landstingsfullmäktige fastställt reglemente.

Landstingets revisorer består av nio ledamöter. I förtroendemannaregistret kan du se vilka politiker som har uppdrag som revisorer. 

I granskningsarbetet biträds revisorerna av sakkunniga.

Politisk organisation - förtroendemannaregister 

Revision i Landstinget Västernorrland