Nämnden för hållbar utveckling

Nämnden för hållbar utveckling, NHU, ansvarar för att samordna, bereda, fastställa, genomföra och följa upp planer och program inom nämndens ansvarsområden miljö och hållbarhet, kultur, konst och bibliotek, kulturarv och folkbildning samt kollektivtrafik och sjukresor.

Nämnden för hållbar utveckling består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är Hans Backlund (S).

Arbetsutskott

Inom Nämnden för hållbar utveckling finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare vardera, 

Arbetsutskottet bereder ärenden som sedan ska avgöras av nämnden i dess helhet.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i Nämnden för hållbar utveckling


Tillbaka till toppen