Samverkansorgan

Information om samverkansorgan som regionen deltar i.

HälsoSamY är samverkansorgan mellan regionen och funktionshinderrörelsen och fungerar som sakkunnig till Medborgarpanelen i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Mer information om HälsoSamY

Regionala pensionärsrådet, tidigare länspensionärsrådet, i Västernorrlands län är samverkansorgan mellan regionen och länets äldre medborgare och fungerar som sakkunnig till Med­borgar­panelen i frågor som rör äldre.

Mer om Regionala pensionärsrådet, RPR

 


Tillbaka till toppen