Personalpolitiskt- och allmänt utskott

Inom regionstyrelsen finns personalpolitiska och allmänna utskottet som beredande utskott för de verksamheter som inte ligger under en facknämnd.

Personalpolitiska och allmänna utskottet är består av fem ledamöter och fem ersättare.

Utskottet bereder frågor inom det personalpolitiska området och frågor som rör Region Västernorrland som anställningsmyndighet och ansvarig för arbetsmiljön.

Personalpolitiska och allmänna utskottet bereder frågor som rör

  • Region Västernorrlands försäkringar
  • organisationsgemensamma IT-frågor
  • frågor som rör av Region Västernorrland förvaltade avkastningsstiftelser
  • arkivfrågor 
  • strategisk kommunikation och information 
  • övriga administrativa frågor.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i regionstyrelsens personalpolitiska och allmänna utskott


Tillbaka till toppen