Vårdvalsutskott

Inom regionstyrelsen finns ett vårdvalsutskott som ska bereda förslag till förändringar i regelboken för Vårdval Västernorrland och i andra regelverk som styr en prestationsbaserad ersättning inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Vårdvalsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Vidare ska utskottet bereda förslag till beslut om viten samt förslag till beslut om att häva avtal som ingåtts inom ramen för Vårdval Västernorrland och eventuella andra vårdval som beslutas under mandatperioden.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i Vårdvalsutskottet


Tillbaka till toppen