Regionalt utvecklingsutskott

Inom regionstyrelsen finns ett regionalt utvecklingsutskott som ska bereda frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget som regionstyrelsen ansvarar för.

Regionstyrelsen ansvarar för den regionala utvecklingsstrategin, regional transportplan, hållbara regionala tillväxtfrågor, infrastruktur, strategi gällande besöksnäring, kompetensförsörjning och innovation samt fördelning av statliga medel för projektbidrag och företagsstöd, frågor som rör samordning av regional digital agenda samt frågor som rör andra strategiska samverkansfrågor med omvärlden i den mån inte uppgiften ligger på nämnd.

Regionala utvecklingsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott.


Tillbaka till toppen