Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Så hanteras dina personuppgifter i regionen

Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

EU:s dataskyddsförordning GDPR innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Syftet med dataskyddsförordningen är att ge dig som individ en tydlig kontroll över hur dina personuppgifter används inom hela EU. Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter i Region Västernorrland.

Information om hur patientuppgifter behandlas i Region Västernorrland finner du på 1177.se under Patientjournalen.

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan till exempel vara: Namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Det innebär att behandlingen ska ha laglig grund.

Exempel på personuppgiftsbehandlingar kan vara insamling, registrering, lagring, ändring, blockering eller förstöring av personuppgifter.

När registreras mina personuppgifter?

Hos regionen kan dina personuppgifter registreras när du till exempel besöker vården, är anställd eller deltar i utbildning. Om du skickar e-post till Region Västernorrland så diarieförs ditt brev. Detta är exempel på tillfällen när regionen behandlar dina personuppgifter.

Du äger dina personuppgifter

Du som privatperson har äganderätt över dina egna personuppgifter. Det innebär att du i vissa fall kan ta tillbaka ditt medgivande att vi får lagra dina uppgifter. Du har också rätt att begära information om hur dina personuppgifter hanteras.

Dataskyddsombud

Inom Region Västernorrland finns ett dataskyddsombud som stöttar verksamheten och hjälper oss att följa regelverket kring GDPR. Dataskyddsombudet har en viktig roll i den regionala dataskyddsorganisationen.

Om du har frågor till Region Västernorrlands dataskyddsombud eller dataskyddsorganisation kan du skicka e-post till dataskyddsorganisation@rvn.se.