Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2014

2014-12-22 Kulturplanen

Kulturplanen - en förstudiegranskning av statsbidrag från Kulturrådet

Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden

Svar från Landstingsstyrelsen (Regionala nämnden upphörde 2014-12-31)

2014-12-22 Operationsverksamheten

Operationsverksamheten

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-11-25 Intern kontroll inom HR

Intern kontroll inom HR

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2014-10-29 Representation, gåvor, resor och biljetter

Representation, gåvor, resor och biljetter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Regionala nämnden

2014-10-27 Landstingets delårsrapport per 2014-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

2014-10-06 Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - revisionsrapport

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - skrivelse

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - revisorernas bedömning

Granskning av delårsrapport per 2014-07-31 - följebrev till revisorernas bedömning

Revisionsplan  2014

Revisionsplan  2014 - följebrev

2014-09-10 Journalföring

Journalföring

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-06-18 Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2014-06-18 Landstingets bidrag till organisationer

Bidrag till organisationer

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Landstingsstyrelsen

2014-06-10 Årlig granskning av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande

Granskning av intern kontroll

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse AB Transitio

Granskningsrapport AB Transitio

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands läns Trafik AB

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av internkontroll

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av internkontroll

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-29 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse

2014-04-09 Utvecklingsplan för god och jämlik vård

Utvecklingsplan för god och jämlik vård

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden 


2014-04-09 Årlig granskning av Almi Företagspartner Mitt AB 2013

Årlig granskning av Almi Företagspartner Mitt AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse 


2014-04-09 Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013

Revisorernas skrivelse 


2014-04-09 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2013

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2013

Revisorernas skrivelse till Kostnämnden i Sollefteå 


2014-04-09 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2013

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2013

Revisorernas skrivelse till Kostnämnden i Örnsköldsvik 


2014-04-09 Årlig granskning av Krisledningsnämnden 2013

Årlig granskning av Krisledningsnämnden 2013

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen 


2014-04-09 Årlig granskning av Norrtåg AB 2013

Årlig granskning av Norrtåg AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse 


2014-04-09 Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2013

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2013

Revisorernas skrivelse till Patientnämnd - Etisk nämnd 


2014-04-09 Årlig granskning av Scenkonst Västernorrland AB 2013

Årlig granskning av Scenkonst Västernorrland AB 2013

Granskningsrapport

Revisionsberättelse

 

2014-04-04 Bokslut och årsredovisning 2013

Bokslut och årsredovisning 2013

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen 

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-04-04 Utomlänsvårdens kostnader

Utomlänsvårdens kostnader

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden


2014-04-04 Tre hälsocentraler

Tre hälsocentraler

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

 
2014-04-09 Revisionsberättelse för 2013

Revisionsberättelse för 2013


2014-03-19 Chef i landstinget

Chef i landstinget

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-03-19 Remisser i vården

Remisser i vården

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden


2014-03-19 System för inköp och faktura

System för inköp och faktura

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-03-05 Diarieföring

Diarieföring

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-02-06 Landstingets användning av hyrläkare

Landstingets användning av hyrläkare

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-02-06 Riskanalys ekonomisk redovisning 2014

Riskanalys ekonomisk redovisning 2014

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder


2014-02-06 Landstingets upphandlingsverksamhet

Landstingets upphandlingsverksamhet

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-01-15 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Statistikbilaga

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen


2014-01-15 Landstingets bidrag till regionala organisationer

Landstingets bidrag till regionala organisationer

Revisorernas skrivelse till Regionala nämnden 

Svar från Regionala nämnden


2014-01-15 Landstingets konsultkostnader

Landstingets konsultkostnader

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen