Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2015

2015-12-01 Tvångsvård inom psykiatrin

Tvångsvård inom psykiatrin

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-11-24 Landstingets planerade fastighetsunderhåll

Landstingets planerade fastighetsunderhåll

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-10-22 Landstingets delårsrapport

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31

Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-09-11 Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofberedskap

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2015-09-11 Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-06-30 Avtal med privata vårdgivare inom sjukgymnastik/fysioterapi

Avtal med privata vårdgivare inom sjukgymnastik/fysioterapi

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-06-30 Tandvård för personer med särskilda behov

Tandvård för personer med särskilda behov

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-05-18 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Grankningsrapport Norrtåg AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands län Trafik AB

 

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand Timrå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-05-11 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövning

Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Gemensam revisionspromemoria för samordningsförbunden

Svar från Samordningsförbundet

2015-04-27 Bokslut och årsredovisning 2014

Bokslut och årsredovisning 2014

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-15 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

2015-04-15 Bisysslor

Bisysslor

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-15 Årlig granskning av fullmäktiges beredningar

Årlig granskning av fullmäktiges beredningar

Revisorernas skrivelse till beredningarna

2015-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Revisorernas skrivelse till nämnden

2015-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisorernas skrivelse till nämnden

Svar från Kostnämnden i Örnsköldsvik

2015-04-15 Årlig granskning av Patientnämnd - Etisk nämnd

Årlig granskning av Patientnämnd - Etisk nämnd

Revisorernas skrivelse till nämnden

2015-04-15 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskning av verksamhet och intern kontroll 2014

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

2015-04-10 Granskning av Norrlandstingens regionförbund

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Granskning avseende räkenskapsåret 2014

Revisionsberättelse

2015-04-10 Granskning av Norrtåg AB 2014

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Revisorernas skrivelse

2015-04-10 Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsarbetet

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-02 Medelsförvaltning

Medelsförvaltning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-04-02 Leasing

Leasing

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-03-16 Granskning av Almi Företagspartner Mitt AB

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Granskning av verksamhet och intern kontroll

2015-02-12 Landstingets HR-funktion

Landstingets HR-funktion

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-02-12 Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2015-02-12 Jämställdhets- och jämlikhetsplanen

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhets- och jämlikhetsplanen

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden