Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2016

2016-12-21 Processen för implementering av landstingsplanen

Processen för implementering av landstingsplanen

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2016-12-21 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2016-10-24 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen (nytt namn fr.o.m. 2017-01-01)

 

2016-10-24 Delegation av beslutanderätt

Delegation av beslutanderätt

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen (nytt namn fr.o.m. 2017-01-01)

2016-09-14 Intern styrning och kontroll inom folktandvården

Intern styrning och kontroll inom folktandvården

Revisorernas skrivelse till berörda nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-05-31 Årlig granskning av Ostkustbanan 2015 AB

Granskningsrapport

Revisorernas promemoria till bolagets styrelse

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Kramfors

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Sollefteå

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Sundsvall

2016-05-04 Årlig granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Gransking av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet

Svar från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

2016-05-03 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse

Granskning av delårsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll

Revisionsberättelse Norrtåg AB

Revisionsberättelse Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse Västernorrlands läns Trafik AB

Revisionsberättelse SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse AB Transitio

Granskningsrapport AB Transitio

2016-04-25 Regionaliserad läkarutbildning

Regionaliserad läkarutbildning

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

2016-04-21 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

2016-04-20 Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-04-19 Norrtåg AB 2015

Granskningsrapport

Granskningsredogörelse

Revisionsberättelse

2016-04-18 Bokslut och årsredovisning 2015

Bokslut och årsredovisning 2015

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-04-18 Årlig granskning av Landstingsfullmäktiges beredningar

Årlig granskning av Landstingsfullmäktiges beredningar

Revisorernas skrivelse till fullmäktiges presidium och beredningarna

2016-04-18 Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Årlig granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-15 Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Årlig granskning av Kostnämnden i Sollefteå

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-15 Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisorernas skrivelse till nämnden

2016-04-13 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Bilaga 2 – Granskningsrapport ALMI Företagspartner Mitt AB

Bilaga 3 – Revisionsberättelse ALMI Företagspartner Mitt AB

Bilaga 4 – Granskningsrapport Norrtåg AB

Bilaga 5 – Revisionsberättelse Norrtåg AB

Bilaga 6 – Granskningsrapport Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 7 – Revisionsberättelse Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 8 – Revisionsberättelse Norrlandstingens regionförbund

Bilaga 9 - Revisionsberättelse Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Bilaga 10 – Revisionsberättelse Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

2016-03-18 Vårdval Västernorrland

Vårdval Västernorrland

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-03-16 Granskning av Almi Företagspartner AB

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Granskning av verksamhet och intern kontroll

Revisionsberättelse

2016-03-10 Granskning av Norrlandstingens regionförbund

Revisionsberättelse med bilagor

2016-03-04 Ekonomistyrning inom Hälso- och sjukvården

Ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden och till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-03-04 Landstingest kundfordringar

Landstingets kundfordringar

Revisorernas skrivelse till Landstingsstyrelsen

Svar från Landstingsstyrelsen

2016-02-18 Primärvårdens organisering och bemanning

Primärvårdens organisering och bemanning

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2016-01-07 Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsgenomgångar för äldre

Revisorernas skrivelse till Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

2016-01-07 Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden