Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Revisionsrapporter 2017

2017-12-15 IT-säkerhet

IT-säkerhet

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från regionstyrelsen

2017-12-13 Regionvård: fakturahantering och kontroll

Regionvård: fakturahantering och kontroll

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-12-13 Specialistvårdens budgetprocess

Specialistvårdens budgetprocess

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-11-08 Vårdskador

Vårdskador

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-10-16 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-10-16 Fullmäktiges styrdokument

Fullmäktiges styrdokument

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2017-09-04 Regionstyrelsens uppföljning av Vårdval Västernorrland

Regionstyrelsens uppföljning av Vårdval Västernorrland

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-06-14 Ungdomsmottagningarna

Ungdomsmottagningarna

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2017-06-14 Journalföring i tandvården

Journalföring i tandvården

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2017-05-10 Granskning av Norrtåg AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

Svar från Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Kramfors

Svar från Samordningsförbundet i Kramfors

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Sollefteå

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Sollefteå

Svar från Samordningsförbundet i Sollefteå

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Sundsvall

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Sundsvall

Svar från Samordningsförbundet i Sundsvall

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Ånge

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Ånge

Svar från Samordningsförbundet i Ånge

2017-05-02 Granskning av Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Revisionsberättelse

Årlig granskning

Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisorernas skrivelse till Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Svar från Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

2017-04-24 Bokslut och årsredovisning 2016

Bokslut och årsredovisning per 2016-12-31

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-04-12 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse, inklusive bilaga 1-2

Bilaga 3 - Granskningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 4 - Revisionsberättelse för Almi Företagspartner Mitt AB

Bilaga 5 - Granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 6 - Revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB

Bilaga 7 - Granskningsrapport för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 8 - Revisionsberättelse för Scenkonst Västernorrland AB

Bilaga 9 - Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland (auktoriserad revisor)

Bilaga 10 - Revisionsberättelse för Länsmuseet Västernorrland

Bilaga 11 - Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bilaga 12 - Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans

2017-04-07 Granskning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Revisionsberättelse från auktoriserad revisor

Revisionsberättelse från landstingets och kommunens revisorer

2017-04-06 Granskning av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Revisionsberättelse för år 2016

Granskning av delårsrapport per 2016-08-31

Grundläggande granskning år 2016

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31

Revisionsberättelse 2016, Norrtåg AB

Granskningsrapport 2016, Norrtåg AB

Revisionsberättelse 2016, Bussgods i Västernorrland AB

Revisionsberättelse 2016, Västernorrlands läns Trafik AB

Revisionsberättelse 2016, SamTrans i Västernorrland AB

Revisionsberättelse 2016, AB Transitio

Granskningsrapport 2016, AB Transitio

2017-03-31 Granskning av Scenkonst Västernorrland AB

Granskningsrapport

Revisionsrapport

Revisionsberättelse

Revisorernas skrivelse till bolagets styrelse

2017-03-27 Kundfordringar

Kundfordringar - en uppföljande granskning

Revisorerna skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-24 Granskning av Kommunalförbundet Norrlandstingens regionförbund

Revisionsberättelse

Grundläggande granskning

Granskning avseende räkenskapsåret 2016

Revisorernas skrivelse till förbundsdirektionen

2017-03-24 Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-22 IT-kostnader

IT-kostnader

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-16 Granskning av Almi Företagspartner Mitt AB

Granskningsrapport

Granskningspromemoria

Revisionsberättelse

2017-03-15 Insatsplanens effektuering 2016

Insatsplanens effektuering 2016

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2017-03-14 Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2016

Grundläggande granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2016

Revisorerna skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2016

Grundläggande granskning av Kostnämnden i Sollefteå 2016

Revisorernas skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2016

Grundläggande granskning av Kostnämnden i Örnsköldsvik 2016

Revisorernas skrivelse till nämnden

2017-03-14 Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2016

Grundläggande granskning av fullmäktiges beredningar 2016

Revisorernas skrivelse till beredningarna

2017-03-01 Heroma - säkerhet och kontroll

Heroma - säkerhet och kontroll

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2017-02-24 Granskning av Ostkustbanan 2015 AB

Granskningsrapport

Revisionsberättelse

Revisorernas skrivelse till bolagets styrelse och ägarrepresentanter

2017-02-20 Landstingets organisation för hälso- och sjukvård

Landstingets organisation för hälso- och sjukvård

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2017-02-20 Grundläggande granskning på verksamhetsnivå

Grundläggande granskning på verksamhetsnivå

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

2017-02-01 Vården av astma och KOL-patienter

Vården av astma och KOL-patienter

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden