Styrelse och nämnder

2020-12-22 Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

Utdrag ur revisionsrapport

Revisionsrapporten kan beställas av Revisionskontoret.

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2020-12-22 Projektstyrning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Regionstyrelsen

2020-11-19 Digitalisering

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Regionstyrelsen

2020-11-19 Produktionsplanering inom specialistvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2020-11-19 Remisshantering i specialisttandvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2020-10-15 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Revisionsrapport

Revisorernas bedömning

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2020-10-15 Barnkonventionen

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2020-10-15 Delegering av nämndernas beslutanderätt

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Regionstyrelsen

2020-10-15 Städtjänster inom sjukvården

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2020-09-16 Systemförvaltning - uppföljande granskning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse 

Svar från Regionstyrelsen

2020-06-17 Fakturor avseende inhyrd personal

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2020-06-17 Konsthantering

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Svar från Regionstyrelsen

2020-04-16 Revisionsberättelse 2019

Revisionsberättelse, inklusive bilagor

2020-04-16 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2020-04-16 Grundläggande granskningar avseende 2019

Beredningen för medborgardialog 2019-2022

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kostnämnden i Sollefteå

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Nämnden för hållbar utveckling

Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Regionstyrelsen

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Svar från Regionstyrelsen

2020-04-01 Ekonomistyrning Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till ansvariga nämnder

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Regionstyrelsen

2020-04-01 Fallprevention

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2020-04-01 Samverkan vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2020-03-04 Utbetalningsprocessen

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Svar från Regionstyrelsen

2020-01-21 Livsstilsmedicin Österåsen

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden


Tillbaka till toppen