Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

En gemensam ledning för Specialistvården i Västernorrland

En gemensam ledning och länsverksamheter inom Specialistvården i Västernorrland ska hitta gemensamma lösningar på dagens och framtidens utmaningar.

1 september 2015 gick arbetet med länsverksamheter för den specialiserade vården in i nästa skede. Då var chefer för samtliga 19 länsverksamheter i Specialistvården på plats.

Med gemensamma verksamhetsområden som sträcker sig över hela länet förbättras förutsättningarna för styrning och samordningsvinster kan tillvaratas. Exempelvis samlas röntgenmottagningarna från länets tre sjukhusorter i samma länsverksamhet och kan styras och utvecklas gemensamt. Fokus kommer då att läggas på löpande förändrings- och utvecklingsarbete.

Att kontinuerligt utveckla hälso- och sjukvårdens insatser från ett gemensamt länsperspektiv är inte bara en ekonomifråga. Det är även en fråga om patientsäkerhet och jämlik vård. Samt en fråga om att upprätthålla god kompetensförsörjning och bästa möjliga länsutbud för patienterna.

En av de viktigare samordningsuppgifterna mellan specialistvårdens tre arbetsställen framöver är bland annat samordning av läkar- och sjuksköterskekompetens och övrig yrkeskompetens.

Vad innebär länsverksamhet för dig som patient?

Omorganisationen innebär i första hand en förändring av hur verksamheterna leds och styrs.

Du som patient kallas som vanligt till ditt besök. Om du behöver resa för att komma till vård eller behandling kan du använda dig av sjukresa. Samma förutsättningar och regler som tidigare gäller.

Historik

Tidigare var varje sjukhus en egen förvaltning. Det skapade i praktiken begränsningar för samarbete och samordning av resurser.

I ett första steg samordnades verksamheterna över länet i tre vårdområden (Medicin-, Opererande- och Psykiatri & Habilitering).

Under 2015 fortsatte arbetet mot länsgemensamma verksamheter över länet.