Sakkunnighetsutlåtande Specialistläkare Vuxenpsykiatrin

2022-11-18 08:03

I enlighet med Hälso-och sjukvårdsförordning (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland. Utlåtandet har anslagits den 18 november 2022. Anslaget tas ner den 11 december 2022.


Tillbaka till toppen