Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kungörelse för Regionfullmäktige den 17 juni 2020

2020-06-10 14:19

Regionfullmäktige sammanträder den 17 juni 2020 kl. 9.15 i Fullmäktigesalen, Regionens hus, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a Regelbok Vårdval Västernorrland Primärvård 2021, översyn av patientavgifter, en motion samt ett flertal årsredovisningar att behandlas.

På grund av risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderas allmänheten att ta del av sammanträdet via webbsändning på Region Västernorrlands hemsida. 

2020-06-17 Regionfullmäktiges föredragningslista