Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kungörelse för Regionfullmäktige den 20-21 november

2019-11-13 17:14

Regionfullmäktige sammanträder den 20-21 november 2019

Plats: Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand kl 09.15

Vid sammanträdet kommer bl.a. en rad budgeter behandlas och en revidering av reglemente kring sjukresor. 

Utdelning av regionens kulturstipendier sker den 20 november och föredragning om Agenda 2030 ges den 21 november.

Föredragningslistan finns uppsatt på Regionens hus anslagstavla och är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv.

2019-11-20--21 Regionfullmäktiges föredragningslista