Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kungörelse för Regionfullmäktige den 26-27 februari 2020

2020-02-20 14:39

Regionfullmäktige sammanträder den 26-27 februari 2020. Vid sammanträdet kommer bl.a organisationsförändringar för hälsocentraler i egen regi och översyn av vårdplatser i Region Västernorrland att behandlas.

Demokratin 100 år uppmärksammas den 26 februari och utdelning av regionens miljöpris sker den 27 februari.

Plats: Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand kl 09.15

Föredragningslistan finns uppsatt på Regionens hus anslagstavla och är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv.

2020-02-26--27 Regionfullmäktiges föredragningslista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats: Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand kl 09.15

Vid sammanträdet kommer bl.a. en rad budgeter behandlas och en revidering av reglemente kring sjukresor. 

Utdelning av regionens kulturstipendier sker den 20 november och föredragning om Agenda 2030 ges den 21 november.

Föredragningslistan finns uppsatt på Regionens hus anslagstavla och är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv.

2019-11-20--21 Regionfullmäktiges föredragningslista