Kungörelse Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 30 juni 2022

2022-02-08 09:20

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg sammanträder den 30 juni 2022. Ärende: Beslut om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.


Tillbaka till toppen