Kungörelse Regionfullmäktige 1 mars 2023

2023-02-20 14:12

Regionfullmäktige sammanträder den 1 mars 2023 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen