Kungörelse Regionfullmäktige 12 maj 2022

2022-05-04 15:31

Regionfullmäktige sammanträder den 12 maj 2022 med början kl. 9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. valärenden att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen