Kungörelse Regionfullmäktige 17-18 november 2021

2021-11-08 10:56

Regionfullmäktige sammanträder den 17-18 november 2021 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Finansiell policy och ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen